VZW 78 heeft inmiddels al meer dan 8 jaar Fetish Club 78, en bijna 900 leden. De vereniging draait puur op vrijwilligers en is afhankelijk van sponsoring, giften en donaties om te blijven bestaan. Onze leden komen uit alle lagen van de bevolking, en zijn een interessante doelgroep wanneer u als bedrijf graag bijdraagt aan het bieden van een veilige plek voor mensen met een alternatieve seksualiteitsbeleving en/of genderidentiteit, alsmede het destigmatiseren van BDSM als beleving.

Onze sponsors krijgen twee zichtplekken in Fetish Club 78 waar onze leden u zeker zullen zien. Overeenkomsten met sponsors worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar, waarbij het overeengekomen sponsorbedrag per kwartaal (achteraf) of per jaar (vooraf) worden gefactureerd. Heeft u interesse om VZW 78 te sponsoren en in beeld te komen bij een unieke doelgroep? Mail dan naar info@fetishclub78.be.

Natuurlijk zijn we ook enorm geholpen met donaties (groot en klein), of kan je de boodschappen sponsoren.